Velkommen til Lyefjell Vellag !

Solnedgang på Lyefjell 2012


Lyefjell Vellag

Det er for tiden dessverre ikke noe styre i vellaget. 


Henvendelser rettes til Lyefjellvellag@gmail.com
eller Hildegunn Sletten 97705517